Hoppa till innehåll

Vad är innebär det att ”checka” i poker?

Vad är innebär det att "checka" i poker?

Att checka i poker innebär att du låter turen gå vidare till spelaren till vänster om dig utan att du gör någon satsning. Detta är ett drag som du endast kan göra så länge som ingen annan har lagt en satsning före dig.

Låt oss till exempel säga att någon har lagt en satsning innan det blivit din tur. I det här fallet så är dina val att antingen matcha deras satsning, att höja eller att lägga dig. I detta scenario så kan du alltså inte checka, utan du måste alltid åtminstone matcha den föregående satsningen. Skulle det istället vara så att turen kommer till dig utan att någon har gjort någon ytterligare satsning så kan du alltså även välja att checka när du spelar poker.

Hur checkning fungerar

Om en spelare innan oss har valt att lägga en satsning så ligger vårt val på att antingen matcha denna satsning, att höja eller att lägga oss. Med andra ord så kan du inte checka då du alltid måste åtminstone matcha en tidigare satsning så länge du vill vara kvar i spelet. Detta innebär också att checkning inte finns som ett alternativ under förfloppen så länge du inte sitter i big blind-positionen. Detta är eftersom alla andra spelare runt bordet måste åtminstone matcha big blind-satsningen för att fortsätta spela. Det enda andra alternativet i det här scenariot är att lägga sig och stå över omgången.

Termen ”check-back” syftar på en check som gjorts medan man är i position. Det är ofta väldigt lätt att upptäcka om någon inte följer spelet särskilt noga om de kallar en check ur position för ”check-back” då detta inte är korrekt.

En Check-to-the-PFR är en term som används för att beskriva en check som gjorts ur position samtidigt som man möter en motståndare som gjorde det senaste aggressiva draget, dvs gjort en höjning eller en ytterligare höjning under förfloppen.

Hur kan man använda checkning som en del av sin pokerstrategi?

Att använda sig av checkning är bäst när du försöker hålla potten till en relativt liten storlek. Denna strategi kan vara ett tecken på att man håller en halv-bra eller dålig hand. Med det sagt så kan checkning också vara en strategi för att dölja att man har en väldigt stark hand – detta kallas för ”slowplaying”.

Checkning används också ofta när man spelar ur position mot en motståndare som gjorde den senaste aggressiva handlingen under den senaste omgången. Denna typ av spel är dock inte alltid strategiskt korrekt. Dock är det väldigt många spelare som har utvecklat vanan eller ovanan av att konstant checka mot en motståndare som visat aggression under tidigare omgångar.

När kan man använda sig av checkning i poker?

Den enda gången som du kan checka i poker är när det inte finns någon tidigare satsning under den pågående omgången. Om det däremot redan har varit en tidigare satsning under omgången så är dina enda alternativ att antingen matcha satsningen, höja eller att lägga dig.

Under förfloppen så är det endast den stora blinden som kan välja att checka. Detta är eftersom samtliga spelare måste åtminstone matcha satsningen från den stora blinden som de vill fortsätta att vara med och spela. Dock är det viktigt att komma ihåg att den stora blinden bara kan välja att checka under förfloppen så länge ingen annan spelare har gjort en höjning. Skulle det vara så att en annan spelare har gjort en höjning så är alltså alternativen för den stora blinden den samma som för de andra spelarna; dvs att matcha, höja eller att lägga sig.

Är checkning ett svaghetstecken i poker?

Checkning är nästan alltid ett svaghetstecken när du spelar poker. Dock finns det ett väldigt klart undantag. När en spelare som spelar ur position inte var den aggressiva spelaren under den föregående omgången så är det vanligt att man väljer att checka mot sin motståndare under nästa omgång. Om spelaren sitter på en genuint stark hand så brukar de i regel välja att checka eller höja.

Hur kan man signalera att man vill checka när man spelar live poker?

Det universala tecknet för att visa att man vill checka i poker är att knacka två gånger på bordet. Detta är ett tecken som är väldigt enkelt att känna igen och chansen att en spelare skulle knacka på bordet två gånger av misstag är väldigt sällsynt. I regel kan du knacka två gånger vart som helst, även om det inte är på bordet, för att indikera att du vill checka.

Vad är ”check out of turn”?

Att göra en ”check out of turn” innebär att du har försökt att checka även fast det inte var din tur att agera vid pokerbordet. Förvisso är det inte helt ovanligt att spelare gör detta av misstag, men det kan också användas som ett sätt att försöka fuska. Av den anledningen så är det alltid bättre att försöka undvika att agera när det inte är din tur så länge du inte vill skaffa dig fiender runt pokerbordet.